KHUÔN VIÊN khu di tích

Khu di tích Lịch sử Quốc gia Truông Bồn được ví như “tọa độ lửa” có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam
Mô tả toàn cảnh
TOÀN CẢNH KHU DI TÍCH
Nhà thờ ngoài
NHÀ THỜ NGOÀI
Nhà thờ trong
NHÀ THỜ TRONG
Khu điều hành
KHU ĐIỀU HÀNH
Hồ nước
HỒ NƯỚC
Vườn cây
VƯỜN CÂY
Nhà lưu niệm
Nhà lưu niệm
Quảng trường
QUẢNG TRƯỜNG

TIỂU ĐỘI ANH HÙNG

Tiêu biểu là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt ngày 31 tháng 10 năm 1968 của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội cảm tử” – “Tiểu đội thép” – “Tiểu đội cọc tiêu sống” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thọ Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 14/11/1946

Quê quán: Diễn Lộc – Diễn Châu – Nghệ An
Sinh ngày:  01/01/1948 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Sinh ngày: 12/06/1950 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Thượng Sơn – Đô Lương – Nghệ An
Sinh ngày: 1950 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Khánh Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 15/01/1947 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Xóm 4 Tăng Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 11/10/1948 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Xóm 6, Phúc thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 12/09/1947 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Xóm 2 Hợp Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 1948 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Xóm 6 Hợp Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 1946 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Phú Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 18/11/1948 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Thị Tứ – Hồng Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 25/10/1948 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Hưng Yên – Hưng Nguyên – Nghệ An
Sinh ngày: 17/07/1951 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Xóm 15, Sơn Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 20/06/1948 – Hi sinh: 31/10/1968

Quê quán: Xóm Tường Lai – Vĩnh Thành – Yên Thành – Nghệ An
Sinh ngày: 1947 – Hi sinh: 31/10/1968

Những kỷ vật “quân tư trang” của các chiến sĩ được lưu giữ tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia Truông Bồn – Nghệ An.

Những chứng tích còn được lưu giữ, để nhắc lại về một thời hào hùng của quân dân ta có được hoà bình như ngày nay.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Những hình ảnh mộc mạc ấy, như một chứng nhân lịch sử đã theo chân các chiến sĩ, dân quân trong những trận chiến khốc liệt nhất.

Là sự ghi nhận cho sự hy sinh anh dũng, cho lòng yêu nước quên thân để bảo vệ tổ quốc. 

Những câu chuyện, phong thư nét chữ ấy sẽ ghi hằn theo thời gian. Nhắc nhở cho các thế hệ mai sau về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Những kỷ niệm được lưu giữ qua hình ảnh,…